Vojáčkovo náměstí 1, 796 01 Prostějov rezervace@ndpv.cz +420 582 329 611 Po-So: 09:00 - 22:00 | Ne: zavřeno

Onárodním domě


Národnídum

Národní dům, významná kulturní památka České republiky, patří mezi architektonické dominanty města Prostějova a je též jeho hlavním kulturním a společenským centrem. Byl postaven v letech 1905 – 1907 podle návrhu architekta Jana Kotěry (1871 – 1923), profesora UMPRUM v Praze a předního představitele české secese. V celé Kotěrově tvorbě zaujímá prostějovský Národní dům výjimečné postavení nejen pro přednosti architektonické, ale i pro bohatý a vysoce hodnotný soubor uměleckých děl, která dotvářejí jeho exteriér a značnou část jeho interiérů. Vedle Jana Kotěry se na výzdobě Národního domu podíleli malíři Jan Preisler a František Kysela a sochaři Stanislav Sucharda, Bohumil Kafka a Karel Petr.
Národní dům je zhmotněním touhy tehdejšího, ale i současného vedení města vybudovat a provozovat v Prostějově důstojný a reprezentativní stánek pro spolkovou, kulturní a společenskou činnost. Tento požadavek Národní dům splňoval od svého uvedení do provozu a dodnes splňuje.
Městské divadlo v Prostějově a Obecně prospěšná společnost NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s. zde připravují ročně 250 – 300 kulturních a společenských akcí. Jsou to především divadelní představení, koncerty, plesy, společenské večírky, obchodní setkání a prezentace firem, vernisáže a výstavy obrazů a soch. V posledních letech se v interiérech Národního domu uskutečňují mezinárodní sochařská sympozia organizovaná městem Prostějov a obecně prospěšnou společností NÁRODNÍ DŮM Prostějov o.p.s.
Kulturní a společenské aktivity v Národním domě dosáhly toho, že stále více návštěvníků z domova i ze zahraničí obdivuje nádhernou Kotěrovu stavbu – architektonickou památku evropského významu. Otevření renovované stylové secesní kavárny je dalším důležitým krokem města Prostějova k důstojnému připomenutí stého výročí otevření Národního domu v roce 2007.

Secese

Secesní styl se objevil kolem roku 1890, trval přibližně do roku 1914 a zcela změnil architekturu a užité umění. Tento ryze mezinárodní směr měl hluboký vliv na ohromující množství uměleckých forem v mnoha různých zemích. Jádrem této dramatické změny byla touha zbavit se dusivého historicismu a změti dobových stylů, které určovaly podobu interiérů koncem 19. století. Secese představovala osvěžující, moderní řešení, které prolomilo sevření zavedených tradic a nabídlo nové vzrušující výrazové formy.
Po celé Evropě se tento styl projevil mnoha odlišnými způsoby, které odrážely rozdílný charakter jednotlivých zemí, a proto je v různých zemích znám pod různými jmény: Le Style Métro ve Francii, Jugendstil v Německu, Secession v Rakousku, La Stile Liberty v Itálii, Modernista ve Španělsku a Art Nouveau v Británii a Spojených státech. Zvláště pak pro českou architekturu se později vžil pojem Česká secese. Spojovala je touha oprostit se od minulosti a vytvořit novou uměleckou identitu. Užité umění v té době dosáhlo ohrumující úrovně, která se blížila dokonalosti. Udržet tento vysoký umělecký standard se ukázalo velice obtížné a to, co začalo jako revoluční, dynamické a moderní hnutí ztratilo po pouhých 15 letech dech.
Secese během krátkého trvání poznamenala architekturu, nábytek, keramiku, textilie, plakáty, sklo i šperky. To vše je možno vidět v exteriérech a interiérech secesního Národního domu. Prostějovský národní dům je typickým představitelem české secese a proto se také stal významnou kulturní památkou České republiky.
Město Prostějov – vlastník objektu v posledních letech věnovalo obrovské prostředky na rekonstrukce, opravy a údržbu této kulturní instituce. Obnovená secesní kavárna je svědkem příkladné péče města o stoletou kontinuitu praktického užití stavby jak zamýšleli její zakladatelé při jejím otevření v roce 1907.

 
 
 
 
 
 

Projekt byl realizován na finanční spoluúčasti města Prostějova. Velmi si vaší podpory vážíme a děkujeme!